Rok szkolny 2012/2013Prezent z gminy.jpg

Prezent z muzeum.jpg

Prezent dla dzieci.jpg

Pani Irena Szczepanska.jpg

Pan Stanislaw Belka.jpg

Prezent z powiatu.jpg

Pan Rafal Rippel.jpg

Prezent z Domu Kultury w Rudnikach.jpg

Pani Janina Pawlaczyk.jpg

Opolski Wicekurator Oswiaty.jpg

Pan Andrzej Pyziak.jpg

Prezent z kuratorium.jpg

Wicestarosta Powiatu Oleskiego.jpg

Pan Edward Gladysz.jpg

Wojt Gminy Rudniki.jpg